Spokojný zákazník, spokojný team PAWAS

 

Preprava sypkých materiálov a predaj štrkov a pieskov

Preprava sypkých materiálov
piesok, štrk, makadam, kameň, hlina, polosuchý betón a podobne.

Predaj štrkov a pieskov

Búracie práce ,Demolácie, Likvidácia, Zneškodnenie,

ODVOZ ODPADU-stavebného, záhradného, zmiešaného

 
Prevoz ťažkej techniky a  stavebného materiálu

 

Prevoz ťažkej techniky  

strojov podvalníkom do 14t

dodávkou do 3,5t

Preprava stavebného materiálu

Betónové prefabrikáty, betónové stĺpy-8-10-12 metrov
Stavebná oceľ, roxory , železne I, do dĺžky 6 metrov -
Stavebné drevo a iné..

Zemné a výkopové práce

  terénne práce, výkop jám na rôzne účely , planírovanie a úprava svahovitého terénu, pozemkov a záhrad, stabilizácia zeminy, kopanie základov pre domy a stavby, inžinierske - vodovodné a kanalizačné prípojky, zavážanie základov, spevnenie plochy - parkoviska, stavebné prípravy pod zámkovu dlažbu, chodníky a cesty a iné práce podľa dohody